Svet

Tačka posle koje nema povratka

Prisustvo izraelskih jedinica na prostoru na kojem je razvijena mržnja prema njima je put u pakao za Cahal jednako koliko za Hamas

/ Hashem Zimmo / INSTAR Images / Profimedia
okt 10 2023, 13:38

Podeli

Izraelske odbrambene snage pokrenule su se posle početnog šoka i uzvratiće nemilosrdno. Do sada se nisu obazirali na moralnu cenu udara po sektoru Gaza i rušili su solitere ako su u njima prepoznali vredan cilj iako se radi o jednom stanu, a svi ostali su puni civila.

Poruka Izraela o tome šta će učiniti da bi se zaštitili od Hamasa (i Palestinskog islamskog džihada, i ostalih sličnih struktura) i osvetili za prepad 7. oktobra sadržana je u izjavi portparola vojske admirala Danijela Hagarija koji je u otresitom maniru sa puno sile u očima i gestima rekao da su “otvorili vrata pakla”. Kada premijer Benjamin Netanjahu u obraćanju svojoj javnosti kaže da će se delovati “punom snagom”, treba verovati da će to tako i biti jer je u prošlosti pokazano i dokazano.

Izraelske odbrambene snage (tako se zvanično zovu kada se prevede sa hebrejskog, ali u svakodnevnom govoru koristi se skraćenica “CAHAL”) na prve vesti o katastrofi na liniji duž sektora Gaza poslale su avijaciju i pozvale su 300.000 rezervista da se odmah jave na mobilizacijska zborišta. Snimci sa društvenih mreža pokazuju da su neke jedinice krenule terenskim vozilima putem ka hamasovcima i prihvatile borbu u susretu. Taj primer je u duhu izraelske ratne prakse koja pokazuje ofanzivnost po svaku cenu. Ponekad čak i kada nema uslova – pre pedeset godina pokušali su da na prve proboje protivnika preko Bar Lev linije duž Sueckog kanala uzvrate protivudarom i propali su uz gubitak puno tenkova, ali pokušali su ponovo i porazili su Sadatove jedinice.

Političari su zaustavili taj rat jer je ugrozio svetski poredak, ali sada većina velikih sila podržava Izrael i poručili su da će da shvate šta mora da se učini. Možda neće prihvatiti cenu kada se neminovno namnože snimci stradalih civila, ali zasada to nije problem sa Cahal. Njihovo je da prvo izbace hamasovce iz Izraela, a zatim da nastave dalje po naredbi državnog vrha sve dok ne očiste sektor Gaza. Tako su zamislili i pokušaće to da učine.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price