TCT NEWS and ENTERTAINMENT d.o.o. (dalje u tekstu: TCT NEWS)  kao izdavač portala Velikeprice.com u svom poslovanju sprovodi mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbeom o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obavezama.

Vršilac obrade: TCT NEWS and ENTERTAINMENT d.o.o., Proleterska cesta 4, Ljubljana, Slovenija

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličnihpodataka i ostvarivanja prava predviđenih Opštom uredbom o zaštiti podataka, možete nam se obratiti na sledeći način:

– e-mailom na adresu: redakcija@velikeprice.com

***

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuiranog i efektivnog sprovo]enja ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje kompanije, talnih, privremenih i povremenih saradnika i zaposlenih, kao i poslovnih partnera,  trećih strana u odnosu na prikupljanje, korišćenje, čuvanje, prenos, otkrivanje ili uništavanje li;nih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima TCT NEWS.

Izjava o zaštiti privatnosti

TCT NEWS i velikeprice.com se obavezuju da će čuvati privatnost svih posetilaca i kupaca pretplate.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Korisnici imaju mogućnost u svakom trenutku da zatraže da se da se njihovi podaci izbrišu iz naših baza, kao i sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi koji su na bilo koji način uključeni u funkcionisanje sajta velikeprice.com (uključujući sve poslovne partnere) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Koje podatke prikupljamo i zašto

Tokom različitih oblika interakcije sa sajtom velikeprice.com prikupljaju se sledeći lični podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sledeće:

– Ime, prezime

– Broj bankovnog računa

– E-mail adresa

Tokom  različitih oblika interakcije može,o prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu ličnihpodataka, koji podrazumevaju, ali nisu ograničeni na sledeće:

– Podatke o uređaju sa kog pristupate Internetu

– Vrstu i verziju Internet browsera koji koristite

Lične podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada ovih podataka je dopuštena samo i u meri u kojoj je obrada nužna radi poštovanja pravnih obaveza TCT  NEWS  – što podrazumeva, ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa ili u svrhu rešavanja prigovora

Obrada ovih podataka  je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa TCT NEWS ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovnaprava i sloboda korisnika koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka –  na primer, kada svoje pretplatnike obaveštavamo o posebnim ponudama.

Lični podaci se prikupljaju za sledeće: 

Pružanje usluga u skladu sa ugovornim obvezama – Lične podatke možemo upotrebiti tokom pružanja ugovorenih usluga, ili za pružanje različitih oblika komunikacije

Marketinške i prodajne aktivnosti – Možemo lične podatke upotrebiti sa ciljem obaveštavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima

Analitika

Radi boljeg razumevanja ponašanja korisnika sajt velikepriče.com koristi analitičke alate kao što je Google Analytics.

Kupovina na sajtu

Velikeprice.com omogućavaju svojim pretplatnicima pristup sadržajima na sajtu za mesečnu ili godišnju naknadu.

Plaćanje se vrši preko servisa za plaćanje Stripe ili PayPal. TCT NEWS i Velikepriče ne zadržavaju informacije o vašem bankovnom računu ili karticama koje koristute u procesu plaćanja. Ove informacije mogu biti prosleđene trećim stranama (pomenuti servisi za plaćanje) koji imaju zasebno regulosanu politiku zaštite privatnosti. 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI 

Podatke iz procesa registracije (ime, mail adresa), te ostale podatke o korisniku, nećemo davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. 

U svakom trenutku pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega: ko je administrator vaših ličnih podataka, koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke, koliko dugo procesuiramo podatke, koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka, sa kim delimo podatke.

Administrator ličnih podataka

Administrator vaših ličnih podataka je velikeprice.com, čiji sajt ili aplikaciju koristite.

Kako da nas kontaktirae u vezi sa ličnim podacima?

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

e-mail: redakcija@velikeprice.com i velikeprice@gmail.com

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:

– u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,

– u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,

– ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,

– za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta /EU/ 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,

– pravo na zahtevanje ispravke podataka,

– pravo na brisanje podataka,

– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,

– pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: redakcija@velikeprice.com.

Sa kim delimo podatke?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona.

Prenos podataka izvan EEA

Naši partneri su registrovani u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA) ili u Švajcarskoj, odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. Neki naši pouzdani partneri, npr. Google, nalaze se izvan EEA. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka.

Politika kolačića za internet sajtove i aplikacije

Na našim sajtovima i aplikacijama koristimo internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri koji takođe žele da plasirani oglasi odgovaraju Vašim potrebama.

Više pogledajte na stranici Politika upravljanja kolačićima.

 

Velike price