Ako želite da razumete svet, počnite od Jadrana

Katoličanstvo i pravoslavlje, pravoslavlje i islam, Zapadni i Istočni Rim, Sredozemlje i Balkan postižu na Jadranu jedno uzburkano stapanje. Tu se destiliše cela Evropa. Jadran je svet u malom, piše uticajni autor Robert D. Kaplan u novoj knjizi

Poslednje tajne Golog otoka

Najdalje u sklapanju celog mozaika priče o torturi takozvanih ibeovaca posle razlaza sa Staljinom 1948. otišao je hrvatski istoričar Martin Previšić sa knjigom koja se pojavljuje i u srpskom izdanju (izdavač „Vukotić media“) sa naslovom „Goli otok – istorija“. Prašina koju je digla ova knjiga u Hrvatskoj sada dolazi kod nas, jer se ona više od ijedne druge približila „horizontu istine“