David Laufer

David Laufer je istoričar i galerista iz Švajcarske i saradnik Velikih priča

Demokratija metka

Kod onih koji se zaklinju u demokratiju i zaštitu nemoćnih manjinskih grupa postoji paradoksalna želja za ratom i trajnom konfrontacijom

Nacističko nasleđe Narodnog muzeja Srbije

Kada se problematične dragocenosti Muzeja vrate tamo gde pripadaju, Srbija će izgubiti jedno od najvećih uporišta svoje umetničke slave, ali i biti odgovorna što toj katastrofi ranije nije pokušala da stane na put

Kako su srpski muzeji izneverili posetioce

Uz nekoliko izuzetaka, muzeji sebe percipiraju isključivo kao čuvare, gotovo kao vlasnike svojih kolekcija. Sa ovim stanjem duha, posetioci su smetnja. Tekuća izložba Istorijskog muzeja samo je jedan posebno tragičan primer svih disfunkcija i promašaja prisutnih u državnim muzejima u Srbiji

Razgovor sa nevidljivom ženom

Većina ruskih državljanki koje se bave prostitucijom u Srbiji nemilosrdno je eksploatisana od agenata i stanodavaca, a tu je i korumpirana policija koja ih maltretira i zlostavlja