Biznis

Kineska ekonomija, iz pepela u visine

Te 1978. Kina je bila na nivou razvoja najsiromašnijih afričkih zemalja. Pitanje koje se, po prirodi stvari, sledeće postavlja jeste koji je to model razvoja omogućio Kini da za tako kratko vreme uđe u red najvećih, najznačajnijih i tehnološki najnaprednijih svetskih privreda

Ko je to 1978. mogao da zamisli? / Ilustracija VP/Profimedia
maj 07 2024, 08:29

Podeli

Posle više od četiri decenije reformi, Kina je danas najveća ekonomija na svetu. Istorijski gledano, ne postoji ekonomija koja je tako brzo i toliko dugo rasla kao Kina nakon započetih reformi 1978. i dolaska na čelo partije Deng Sjaopinga. Iako je Kina početkom 19. veka bila najrazvijenija svetska ekonomija (Grafikon 1), ratovi sa zapadnim silama i Japanom, kao i promašena komunistička revolucija sa Mao Cedungom na čelu, vodili su dugom periodu privredne stagnacije.

 

Grafikon 1. Udeo izabranih zemalja u svetskom bruto domaćem proizvodu 1820. (u %).

Izvor: Svejnar 2021, China’s performance and prospects in the world economy.

Posledično, te 1978. Kina je bila na nivou razvoja najsiromašnijih afričkih zemalja – među posmatranim najsiromašnijim afričkim zemljama (sa pet i više miliona stanovnika), Kina se kotira na samom dnu sa bruto domaćim proizvodom po stanovniku (BDP p.s.) na osnovu pariteta kupovne moći (PKM) od 1,6 hilj. međunarodnih dolara (Grafikon 2). U narednih četrdeset godina, Kina udevetostručuje BDP p.s. na nivo od 14,1 hilj. međunarodnih dolara i ulazi u red zemalja sa srednjim nivoom dohotka, dok su, bez izuzetka, navedene afričke zemlje i dalje među najsiromašnijim na svetu.

Grafikon 2. BDP p.s. PKM (u hilj. međunarodnih dolara iz 2017. u konstantnim cenama)

Napomene: Nominalni (tekući) BDP izražava vrednost proizvodnje u konkretnoj godini na osnovu tekućih cena, odnosno može se desiti da BDP p.s. neke zemlje raste brže u odnosu na druge zbog veće inflacije. Kako bi se izolovao efekat inflacije, ekonomisti koriste pokazatelj realni BDP (ili BDP u konstantnim cenama iz izabrane bazne godine) koji prati kretanje rasta u proizvodnoj moći. Dodatno, u različitim zemljama su različiti troškovi života što utiče na standard stanovništva. Kako bi se i ove razlike uzele u obzir, ekonomisti koriste pokazatelj BDP na osnovu PKM prema kojem ista korpa dobara mora koštati isto u različitim ekonomijama izraženo u domaćoj valuti. Naime, BDP PKM određuje se na osnovu deviznog kursa koji se dobija poređenjem cena iste korpe dobara u dve različite ekonomije; međunarodni dolar ima istu kupovnu moć u konkretnoj ekonomiji kao američki dolar u SAD.

Izvor: Feenstra et al. (2015), Penn World Table (2021) – with major processing by Our World in Data.

Koliko je ovaj rast bio dinamičan, možemo preciznije sagledati kroz promenu udela BDP p.s. posmatrane zemlje u BDP p.s. Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Naime, ukoliko uzmemo u obzir samo zemlje sa pet i više miliona stanovnika, posmatrano u periodu od pola veka, tačnije od 1960. do 2010. (za Mađarsku i Poljsku dati su prvi dostupni podaci od 1970), samo 17 zemalja na svetu, među kojima je i Kina, uvećalo je svoj udeo BDP p.s. u BDP p.s. SAD za deset i više procentnih poena (Grafikon 3). Na ubedljivo prvom mestu nalazi se Tajvan čiji je udeo BDP p.s. u BDP p.s. SAD iznosio 13,6 odsto 1960. i 77,4 odsto 2010, što predstavlja porast udela od 63,8 procentnih poena. Takođe, primetimo da je ovaj udeo najdinamičnije rastao kod preostala dva azijska tigra, i to Južne Koreje za 59,8 procentnih poena i Japana za 45 procentnih poena (u analizu ne ulazi četvrti azijski tigar Hongkong zbog toga što je 1960. imao manje od pet miliona stanovnika). U posmatranom periodu, udeo kineskog BDP p.s. porastao je sa 5,2 odsto 1960. na 18,9 odsto 2019, odnosno za 13,7 procentnih poena.

Grafikon 3. Udeo BDP p.s. izabranih zemalja u američkom BDP p.s. na osnovu PKM u međunarodnim dolarima iz 2017. u konstantnim cenama (u %)

Izvori: Feenstra et al. (2015), Penn World Table (2021) – with major processing by Our World in Data; proračun autora.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate ili probajte besplatno mesec dana.

Velike price