Dejan Jović

Dejan Jović je politikolog, profesor na Fakuletu političkih znanosti u Zagrebu i saradnik Velikih priča

Kako razumjeti Tita?

I 44 godine poslije njegove smrti, on je u narodu (ne i među političarima) i dalje tretiran daleko više kao pozitivna nego kao negativna figura

Zašto je miješanih brakova u Jugoslaviji bilo malo?

Etnički miješani brakovi običnih građana u Jugoslaviji nisu bili tako česti kako se veruje. Njihov broj se povećao kako je vrijeme odmicalo, ali je bilo i perioda kad se smanjivao – ovisno o političkim okolnostima, npr. u kasnim šezdesetim, kad se u Jugoslaviji rasplamsavao nacionalizam, kojemu je u samoj biti ideja o idealu etničke čistosti

Fejk rijaliti predsednik

Vučićevo svakodnevno pojavljivanje slabi njegovu moć, pa u trenucima kada stvarno postoji razlog da se obrati i da ga drugi čuju preti opasnost da ga više niko ne sluša. Taj stil, dakle, slabi instituciju koju lično predstavlja