Zašto je miješanih brakova u Jugoslaviji bilo malo?

Etnički miješani brakovi običnih građana u Jugoslaviji nisu bili tako česti kako se veruje. Njihov broj se povećao kako je vrijeme odmicalo, ali je bilo i perioda kad se smanjivao – ovisno o političkim okolnostima, npr. u kasnim šezdesetim, kad se u Jugoslaviji rasplamsavao nacionalizam, kojemu je u samoj biti ideja o idealu etničke čistosti

Pero Kvesić u kući Slobodana Praljka

Kuću o kojoj je u filmu riječ izgradio je Slobodan Praljak, u to doba režiser, a kasnije i presuđeni ratni zločinac koji je samoubojstvom u haškoj sudnici nakon izricanja presude režirao svoju smrt u televizijskom prijenosu

Kako je jezik postao tiranin

Riječi čija upotreba treba da bude rezervisana za izrazito rijetke situacije, uslijed upotrebe ili zloupotrebe od mnogih, polako ostaju bez značenja, bez oštrice koju su imale, bez momenta užasa. To se u ovom dobu dešava sa terminima kao što su fašizam, genocid, ekstremizam, sve te riječi sa kojima treba biti pažljiv

Nije meni zbog crkava i džamija…

Užasno će zvučati ovo što ću sad napisati, ali ne trebamo se opet mnogo uzrujavati zbog rušenja crkava, džamija, samostana, manastira, tekija, medresa i štatijaznam jer takvi se objekti uvijek brzo i lako obnove i ljepši i stariji nego što su bili