Božja zemlja

Bog je u Americi bio svuda. Bio je na svakoj njihovoj novčanici. Bio je čak i u školi, na ceremoniji koju smo obavljali svakog jutra, sa desnom rukom pritisnutom uz srce, recitujući "Zakletvu vernosti”

Pucanje u limenke koka-kole u pustinji

Nakon svih javnih rasprava o kontroli naoružanja i sve većeg broja školskih pucnjava, sada, tokom poslednjeg putovanja Amerikom ove 2023, želela sam ponovo da razmotrim fenomen držanja oružja i pucanja. Da li je moguće nakon svih tragedija osetiti romantiku Divljeg zapada?