Roditelji sa posebnom decom

Bez obzira na to da li dovode prvi put svoje dete u tu zgradu, ili dolaze mesecima i godinama, svi roditelji kad izađu iz te zgrade, zastanu ispred ulaza i svi do jednog imaju isti izraz na licu. Mešaju se bol i nada

“I mene su tukli, pa šta mi fali?”

Veća energija je potrebna da se provodi više kvalitetnijeg vremena sa detetom no što je potrebno energije da bismo se uzdržali da ne tučemo dete. Za prvo je potrebno odricanje od različitih ličnih zadovoljstava, dok je za drugo potrebno samo imati malo više strpljenja i zaustaviti se. To je suštinski razlog zašto ovo pišem

Šta je sve nasilje nad decom?

Osim porodice koja je najznačajniji faktor u razvoju dece, sredina, nažalost, ne pruža isključivo konstruktivne i miroljubive sadržaje. Agresivni prizori samo pojačavaju već prisutne agresivne sklonosti naročito kod osoba kod kojih postoji unutrašnja spremnost zasnovana na emocionalnom nasleđu iz ranijih životnih faza