A šta ako je NATO pogrešio u proceni?

Krenimo od pretpostavke da su saveznički obaveštajci uradili domaći zadatak za čistu peticu i da su pretpostavljenima dostavili na faktima utemeljene procene da nema rizika od eskalacije. Problem je što su i ruski obaveštajci svoje šefove pred 24. februar 2022. godine izvestili da će jednom kada se krene preko granice Ukrajina brzo pasti i da će narod sa radošću dočekati rusku čizmu i oterati Zelenskog i društvo

Viktor Orban, miting podrške njegovoj ekonomskoj politici

Uvod u Orbanomiju

Ekonomski model premijera Mađarske Viktora Orbana (i njegovih prijatelja): Gvozdena pesnica u somotskoj rukavici

Zašto nema Palestine i hoće li je ikada biti

Španjolska diplomacija inzistira da priznanje nije samo simboličan čin, već da predstavlja i jasan legalni i politički kompromis. Ali kako govoriti o Izraelu, i o Palestini, to je težak izazov. Ne smijem zaboraviti povijest patnje, ni Izraelaca, ali ni Palestinaca. Ne zaboravljam Šoah, ne zaboravljam Nakbu