Spasilac i žrtva

Da li si spasilac ili žrtva?

Jednoga dana, naučićete da se može živeti i drugačije, a ne samo u dihotomiji toga dana, moći ćete da osetite da vredite, i moći ćete da prihvatite tuđu brigu, ljubav i pažnju

Krivica

Zašto u partneru tražite krivca?

Etiketiranje bez dalje analize sopstvenih obrazaca i promene percepcije sebe i potreba dovešće do novih loših izbora. Partneri će se zvati drugačije, ali se zapravo radi o sličnim osobama

Raskid

Šta posle raskida

Pored toga kakva je veza zapravo bila, njen kraj će u velikoj meri biti uslovljen onim kako smo tu vezu doživljavali i šta smo od nje očekivali