Tužan sam ti, brate

Bio nam je prvi dodir sa književnošću, sa leporečjem, sa pripovetkama koje su mogle da te odvedu daleko, u neke svetove za koje, dotad, nisi znao ni da postoje, sem u onoj kratkoj sumaglici između sna i jave

Da li su vam pričali pravu priču o Mileni Pavlović Barili?

Uz sve životne lomove, nepriznavanje njenog rada u Srbiji, tešku bolest, rastrzanost između oca i majke, kobnih muškaraca, dve domovine, trošenje talenta zarad preživljavanja, uspeće da za samo 36 godina, koliko je izdržala da poživi, ostavi iza sebe mnogo trčeći ispred svog vremena

Isidora Sekulić

Selfi sa Isidorom

“Da smo čitali ono što je Isidora o našem odnosu prema stvarnosti, o nacionalizmu i patriotizmu, pisala 1911, 1912, 1913, 1922, ili 1928, ne bi nam se 1991, druge, treće, sedme, osme i devete, dogodilo ono što nam se dogodilo..."

Kiš: Iluzija, imaginacija i princ književnosti

Umeo je da detektuje opasnost nacionalizma čak i živeći u uslovima melting pota jugoslovenskog samoupravnog socijalizma i sveopšte jednakosti i istosti. Namirisaće i dobro će prepoznati i prestraviti se nacionalizma zapaćenog u bašti provincijalizma