Kako se (prepo)rodila Crna Gora kao luksuzna destinacija

Brojne kuće, vile i palate u Crnoj Gori kriju jedan mnogima nepoznati svet. Put nas ovim povodom najlakše može odvesti u Boku Kotorsku. Kamene vile i palate iz 17, 18. ili 19. veka predstavljaju osobenost neveste Jadrana. Latinski natpisi na zgradama, porodični grbovi, ukrasi i ornamenti pričaju jednu drugačiju priču