Jurica Pavičić

Jurica Pavičić je novinar i pisac iz Splita i saradnik Velikih priča