Paqito

Paqito me je vodio da jedemo po Beogradu

Čovek koji je svojim food influencingom u prethodnih godinu dana počeo da čeprka po beogradskim tajnama, dobro čuvanim i od njegovih građana, prošetao je sa mnom jednom od bezbroj mogućih transverzala koje spajaju sve ono što Beograd jeste