Krah i lekcije iz septembra 2008.

Prvi znaci nadolazeće krize su počeli da se javljaju u martu 2007. kada je došlo do dramatičnog porasta u kašnjenju ispunjavanja obaveza na ime duga i masovnog zaposedanja kolaterala od strane zajmodavaca

Kako je Srbija doživela demografski slom

Mladi ljudi donose odluku o tome da li da zasnuju porodicu ili emigriraju na osnovu svoje percepcije perspektive dobrog života u rodnoj zemlji. Trend pada u stopi rađanja i uporna emigracija mladih, ubedljivo govore o trendu koji je, barem u srednjem roku, neizlečiv

Koliko nas je (stvarno) koštao odliv mozgova

Ako saberemo ukupne troškove vaspitanja i obrazovanja kojih se Srbija odrekla kroz prosečni godišnji odliv 45.000 građana, oni se kreću u rasponu od 5,8 do 6,7 mlrd. USD godišnje, odnosno u kumulativnom iznosu za posmatranih 11 godina iznose - 67,6 mlrd. USD. Procenjena ulaganja u vaspitanje i obrazovanje kojih smo se odrekli svake godine su bili iznad godišnjeg BDP-a Crne Gore