Društvo

U razvalinama srpskog obrazovanja

Nije moguć visok kvalitet obrazovanja ukoliko je korupcija dozvoljena praksa. Kada je varanje dozvoljeno, kažnjavaju se oni koji su poštovali pravila

Ilustracija VP/freepik
okt 24 2023, 05:00

Podeli

Za uništavanje jedne nacije nisu neophodne atomske bombe i projektili dugog dometa.
Dovoljni su snižavanje kvaliteta obrazovanja i dozvoljeno varanje na ispitima.
Pacijenti umiru u rukama doktora koji su položili ispite varajući.
Zgrade se urušavaju u rukama inženjera koji su položili ispite varajući.
Nestaje novac u rukama ekonomista i računovođa koji su položili ispite varajući.
Ljudskost umire u rukama teologa koji su položili ispite varajući.
Pravda nestaje u rukama sudija koji su položili ispite varajući.
Neznanje studenata kojima predaju nastavnici koji su položili ispite varajući je ogromno.
Kolaps obrazovanja je kolaps nacije.

– Natpis na ulazu Univerziteta Južna Afrika

Tehnološki progres je u poslednjih dvadesetak godina značajno dobio na ubrzanju i nepredvidivosti. Strategija sticanja konkurentne pozicije na međunarodnom tržištu kroz oslanjanje na ponudu jeftine i neobrazovane radne snage gubi na značaju. Nove tehnologije znatno smanjuju potrebu za niskokvalifikovanim rutiniziranim radom koji je podložan automatizaciji. Prema predviđanju World Economic Forum-a, do 2027. će se 44% radnika suočiti sa izlišnošću njihovih veština zbog bržeg napretka tehnologije od kapaciteta kompanija da prilagode svoje trening programe. Svesno svog zaostatka, čak 82% kompanija iz uzorka planira da poveća svoja ulaganja u obuku i programe dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price