Od tuđmanolekta do kaj-ča-što

Hrvatski se jezični nacionalizam domislio spasonosnom džokeru, rješenju koje uvijek vadi kad se nakupe frustracije. Nema veze, napisat ćemo zakon. Zakon o jeziku. Hrvatskom jeziku, naravno. Jednom kad budemo imali taj zakon, svi će problemi biti riješeni i vratit ćemo se u stanje djevičanske čistoće kojem žudimo

Kako je jezik postao tiranin

Riječi čija upotreba treba da bude rezervisana za izrazito rijetke situacije, uslijed upotrebe ili zloupotrebe od mnogih, polako ostaju bez značenja, bez oštrice koju su imale, bez momenta užasa. To se u ovom dobu dešava sa terminima kao što su fašizam, genocid, ekstremizam, sve te riječi sa kojima treba biti pažljiv