WHO
Zdravlje

Šta ako izađemo iz SZO?

Najgore bi bilo kada zapreti opasnost od kakve pandemije. Postali bismo izopštena zemlja parija. Oko nas bi bio obrazovan sanitarni kordon, kakav je Marija Terezija držala prema Otomanskom carstvu

WHO U bivšoj zajedničkoj državi ispunjavala su nas ponosom dva podatka: bili smo jedna od samo 26 zemalja osnivača SZO / Ilustracija Velike priče
феб 20 2024, 05:00

Podeli

Još krajem septembra 2023. godine dva udruženja građana – Lekari i roditelji za nauku i etiku i Pravo na izbor – pokrenula su peticiju da Srbija izađe iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Ekonomski forum u Davosu prošlog meseca, na kojem je govoreno o mogućnosti novih pandemija, posebno je rasrdio inicijatore peticije, pa su s novim elanom pristupili prikupljanju potpisa. Do prve trećine februara skoro 7000 građana je stalo iza ove ideje, a akcija se nastavlja.

Potpisnici odbijaju da međunarodnoj organizaciji kakva je SZO predaju „svoj zdravstveni suverenitet”, definišući ga kao „Ustavom zagarantovano vaše pravo da sami odlučujete da li prihvatate medicinski tretman, vaše pravo da čuvate sebe i svoje telo od postupaka koje smatrate sumnjivim i štetnim”. Oni skreću pažnju vlastima da „Ustav Republike Srbije štiti osnovna ljudska prava, koncept slobode i suvereniteta nacije i naroda kao suverenog nosioca vlasti”, te da “(z)a prenos ovog suvereniteta država mora da obezbedi dvotrećinsku većinu glasova svih stanovnika”. Sledi zahtev “da naša država prvo omogući da se građani Srbije izjasne da li žele da SZO na neustavan način preuzima suverenitet nad njihovim zdravljem i da ih dovede u podređen položaj”.

Na kraju se zaključuje: “Ova peticija se može smatrati i javnim upozorenjem vladi i ministrima da će odgovarati zbog ugrožavanja Ustava Srbije ukoliko ne omoguće prethodnu široku javnu raspravu, referendum i odlučivanja u Narodnoj skupštini.” Pretnja se potom pojačava: „Ukoliko ipak ovlašćeni predstavnici izvršne vlasti Srbije potpišu bilo koji dokument kojim se prenosi suverenitet našeg zdravlja na SZO, smatraćemo takav potpis antiustavnim činom samovolje i pravno nevažećim aktom, nećemo poštovati mere SZO nametnute građanima ukoliko su suprotne ljudskim pravima i osnovnim slobodama koje garantuje Ustav Srbije.”

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price