Aleksandar S. Janković

Aleksandar S. Janković je profesor Fakulteta dramskih umetnosti i saradnik Velikih priča

Poslednji jugoslovenski film

Trideset pet godina filma koji je nekoliko meseci pre početka "svođenja računa" pokazao fin de siecle jednoj državi koja se razvijala pod bolesnim uslovima i kao i svaki terminalni bolesnik, imala veličanstvene ali prekratke uzlete lucidnosti i u teoriji, plemenito utemeljene ideje