WHO

Šta ako izađemo iz SZO?

Najgore bi bilo kada zapreti opasnost od kakve pandemije. Postali bismo izopštena zemlja parija. Oko nas bi bio obrazovan sanitarni kordon, kakav je Marija Terezija držala prema Otomanskom carstvu