Telesna dismorfija

Kad te ogledalo laže

Tamo gde se gubi nit „zdravog" nezadovoljstva fizičkim izgledom, počinje dublji psihički poremećaj koji se zove dismorfofobija ili telesna dismorfija

Slatka zavodljivost samoobmane

Imati i negovati samoobmane je ljudski, a one imaju svoje funkcije – čuvaju nas od nečega što nam je u datom trenutku previše teško ili bolno da sagledamo