Tijana Mirović

Tijana Mirović je psihološkinja i psihoterapeutkinja.

Mentalno zdravlje

Pet stubova mentalnog zdravlja

Svake godine, kada otvorim novi planer (da, još uvek upisujem sastanke u planere, umesto u telefon), na unutrašnju stranu korica uvek prvo napišem dolenavedenih "velikih 5". Kao, podsetnik, želju, obećanje sebi, cilj, kao nešto što želim i vrednujem

Kraj odmora

Lament nad odmorom

Ako nam povratak sa odmora baš teško pada, moguće je da nam odmor nije bio samo odmor od posla već odmor od sopstvenog života

Snaga

Šta uopšte znači biti jak

Koliko pusta ste čuli i da jaki ljudi samo ustanu, otresu prašinu i samo „piče“ napred „podignite glave i kao da se ništa nije desilo“ ili da je nekome muka od tih „sa zapada uvezenih psiholoških gluposti i novotarija“ koje kažu da je snaga baš u ranjivosti, da je okej da plačemo i tome slično?

Trauma

Kako smo preživeli i živeli posle ratova, nasilja i gubitaka

Resursi su naša (Velika) priča. To je priča onih koji su doživeli ratove, izbeglištva, logore, gubitke članova porodica, komšija i prijatelja, zlostavljanja u detinjstvu, fizičko i seksualno nasilje, društveno nasilje, poplave, zemljotrese, pandemiju i finalno masovna ubistva u „Ribnikaru“, Mladenovcu, Norveškoj i Americi