Granice

Granice, braćo moja, a ne zvona i praporci

Ako su te celo detinjstvo učili da budeš dobra devojčica ili dobar dečko i radiš šta ti se kaže, onda će – naravno – da ti bude teško da kao odrasla osoba kažeš da nećeš da radiš šta ti se kaže i da si potpuno u miru s time da u toj i toj situaciji nisi dobra devojčica ili dobar dečko

Bezuslovna ljubav

Bezuslovna ljubav nije bezuslovna tolerancija

Nije ovo tekst o nasilju nad ženama, ali jeste o ljubavi i posledicama pogrešnog shvatanja ljubavi. I o nasilju koje se događa kada ugrozimo tuđe slobode, probijemo drugome lične granice i povređujemo ga - i sve to u ime ljubavi