Zgrade u istoriji

Kuda odlaze zgrade koje smo voleli?

Ne možeš srušiti muzičku kompoziciju ili knjigu. Da, možeš uništiti poslednji zapis, to jeste kao da si srušio građevinu. Ipak, to se dešava neuporedivo manje puta nego što se kao pre nekoliko dana bagerom srušila istorija jednog grada

Francuska

Francuska je slika Srbije

Preuzimanje zgrade Pozorišta "Boško Buha" od strane privatnog vlasnika koji poseduje komercijalne objekte, podtekst je priče o nebrizi za kulturu i deo šire slike potpune nebrige prema čitavom jednom gradu i prema njegovom duhu. A u tom gradu i tom duhu ulica koja kreće sa Trga ima posebno mesto...