Šta je sve nasilje nad decom?

Osim porodice koja je najznačajniji faktor u razvoju dece, sredina, nažalost, ne pruža isključivo konstruktivne i miroljubive sadržaje. Agresivni prizori samo pojačavaju već prisutne agresivne sklonosti naročito kod osoba kod kojih postoji unutrašnja spremnost zasnovana na emocionalnom nasleđu iz ranijih životnih faza

Roditelji i deca

Šta smo dužni svojim roditeljima

Ako niko od nas nije birao da se rodi, kako onda možemo biti dužni nekome na nečemu što nikako nije bilo stvar naše odluke i šta o tome možemo da naučimo iz serije "Ozark"