Kako su Ličani sačuvali Tita

Bili su najznačajnija prepreka elitnim nemačkim jedinicama koje su 25. maja 1944. napale Drvar gde je boravio Tito sa Vrhovnim štabom. Koliko su Nemci bili rešeni da uhvate Tita i razbiju partizane, govori ozbiljnost planiranja ove operacije kao i sila koja je za to angažovana

Mitra Mitrović, priča o idealima, žrtvovanju i revoluciji

Mitra Mitrović, čuvena jugoslovenska revolucionarka, u svojim sećanjima nije opisivala velike događaje i svoje učešće u njima. Više je govorila o idealima, verovanjima, žrtvovanjima. U svojim rukopisima, koji prvi put izlaze u javnost – a Nedeljnik prenosi njihove delove uz dozvolu izdavača – piše o ljubavi sa Milovanom Đilasom, o drugovima, o revoluciji, moći i porazu, zanosu i izdaji