Perfekcionizam
Psihologija

Šta se krije iza perfekcionizma?

Perfekcionizam je znak da ne živimo, već da samo živimo svoje strahove i projekcije i da stalno pokušavamo da budemo u kontroli

Perfekcionizam Perfekcionizam skriva kontrolu i potrebu da nikad ne budemo izloženi neizvesnosti i bespomoćnosti / Ilustracija VP
jan 15 2024, 00:05

Podeli

Perfekcionizam je jedna od onih osobina koja se oduvek visoko cenila u našoj kulturi, a danas je potpuno neadaptabilna i problematična. U današnjem svetu, perfekcionizam je znak niske brige o sebi, niskog mišljenja o sebi, slabog podnošenja konflikata i nerazumevanja sopstvenih emocija i potreba.

Perfekcionizam je način na koji se socijalno prepoznaje osoba sa niskim samopoštovanjem, lošom slikom o sebi i velikom nesigurnošću.

Pretpostavlja da se moramo dokazati svima, da moramo ispuniti svačija očekivanja i da su svi gospodari naše sudbine. Nažalost, ti ljudi u čije ruke stavljamo našu sudbinu, naše mišljenje o samima sebi, našu vrednost, toga su nesvesni i često to mogu zloupotrebiti ne znajući da to čine. Nisko samopoštovanje i dokazivanje svima potiče iz porodice i porodičnih odnosa i najčešći je obrazac nošenja sa neprihvatanjem od strane roditelja.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate ili probajte besplatno mesec dana.

Velike price