Xi and Biden

Kina i SAD u Tukididovoj zamci: “To je geopolitika, glupane”

Ko od preduzetnika, industrijalaca, bankara, investitora, ne bude shvatio da su prošla vremena opaske Džejmsa Karvila, spin doktora Bila Klintona, "It's economy, stupid", i da je došlo vreme slogana "It's geopolitics, stupid", probudiće se jednog jutra, i to brže nego što misli, bez ičega. Globalna ekonomija više nije dobitna karta jer su na Zapadu shvatili da ona vodi ka kineskoj pobedi sa nesagledivim posledicama na sudbinu planete