Što je danas Staljin?

Sedamdesetogodišnjica Staljinove smrti za najveći dio svijeta bila je nevažan datum. Kod onih koji su se njome ipak pozabavili dogodilo se je očekivano - Putin je pojeo Staljina