Radina Vučetić

Radina Vučetić je redovna profesorka i upravnica Centra za američke studije Filozofskog fakulteta u Beogradu