Katastrofa za ljudsku slobodu i demokratiju

U svetu danas ima više zatvorenih autokratija nego liberalnih demokratija, poslednji put takav slučaj dogodio se 1995. godine. U autokratijama živi 5,7 milijardi ljudi, a u demokratijama 2,3 milijarde. Samo 13 odsto svetskog stanovništva uživa puna demokratska prava i slobode. Ko su 10 najgorih prestupnika. U koju demokratiju spada Srbija, a šta je Klub autokrata?