Biznis business week

Koja je veza između demokratije i privrednog rasta?

Nezavisni pravosudni sistem, poštovanje zakona i individualnih prava koji su preduslov dugoročnog trajanja demokratije, takođe su neophodni faktori koji garantuju poštovanje svojine i ugovora

Ilustracija VP/Profimedia
feb 09 2024, 05:00

Podeli

Veza između demokratije i privrednog rasta predmet je kontinuirane i intenzivne rasprave. Neki tvrde da je uticaj demokratije na privredni rast negativan, drugi da veza ne postoji, i treći da je ovaj uticaj pozitivan.

U prvu grupu spadaju pristalice teorije „konflikta” (conflict view) koji stoje na stanovištu da su demokratija i privredni rast nekompatibilni jer su izabrani zvaničnici skloni da, radi zadobijanja većinske podrške, donose kratkoročne odluke usmerene na maksimiziranje efekata do sledećih izbora. Kratkoročni horizont ih čini podložnim uticajima moćnih lobističkih grupacija kojima je cilj skretanje resursa iz društveno produktivnih delatnosti ka delatnostima koje maksimiziraju blagostanje lobističkih grupacija, što negativno utiče na privredni rast. Sa druge strane, pošto su autokratski režimi stabilniji i izolovani od uticaja lobističkih grupa na redistribuciju, više su orijentisani na dugoročni rast. Takođe, zbog toga što autokratski režimi gube na legitimnosti usled izostanka privrednog rasta, diktatori su zainteresovani za dinamičan privredni rast.

U drugu grupu spadaju pripadnici „skeptičnog” pristupa (skeptical view) koji tvrde da ne postoji sistemska veza između demokratije i privrednog rasta. Rečju, iako je, uopšteno gledano, moguće da su veće ekonomske slobode u demokratiji nego u autokratiji, ne postoje dokazi da su demokratska društva produktivnija od diktatorskih sistema. Nije isključeno da i u demokratijama postoje ljudi koji će dovesti u pitanje nepovredivost privatne svojine ukoliko im je to u interesu.

U treću grupu spadaju pristalice „kompatibilnog” pristupa (compatibility view) koji smatraju da osnovna obeležja demokratije, poput političkog pluralizma, podele vlasti, ravnoteže moći (check and balances) i slobode govora i medija, predstavljaju moćnu zaštitu od sistemskih zloupotreba i predatorskog ponašanja autokrata. Drugim rečima, demokratija u većoj meri promoviše ekonomske slobode od autokratije jer politički legitimitet, pa samim tim i dugoročni opstanak demokratije, zavise od vladavine prava u sferi ekonomskog delanja.

Poštovani, da biste pročitali 1 besplatan tekst potrebno je da se registrujete, a da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price