Kultura

Brate mili, i šta je na kraju kemp?

Kemp kao samosvesni kič predstavlja životno opredeljenje, kritički odnos, stav i ukus, a uz to (samo)ironiju i ekstravaganciju

Ilustracija VP
јул 05 2023, 05:00

Podeli

Septembra prošle godine beogradski Europrajd poslužio mi je kao povod da u dnevnom listu Danas napišem tekst o odnosu kempa i homoseksualnosti. Jedan od komentara čitalaca bio je formulisan u formi pitanja i glasio je: “Brate mili, i šta je na kraju kemp?” Tada nisam odgovorio, što ću učiniti ovom prilikom i pokušati da, koliko mogu, doprinesem razjašnjenju kempa kao umetničkog čina i subverzivne potkulture.

Kemp u današnjem smislu reči ozvaničio se šezdesetih godina XX veka kao stil ekstravagancije i snobizma u doba masovne kulture. Manifestacije kempa kao stila života, međutim, i te kako su prisutne u XIX veku i donekle su bliske dendijevskom plemenitom individualizmu koji nema dodirnih tačaka sa primitivnim egoizmom. U nekim vidovima kempizam je identifikovan čak mnogo ranije, tako da ima indicija, piše Filip Kor u knjizi “Kemp: laž koja govori istinu”, po kojima umetnike poput Mikelanđela i Karavađa možemo svrstati u kemp protagoniste. Prvi je kemp klasik prevashodno po tome što je kod poštovalaca-homoseksualaca izazivao kemp idolatriju prema “Davidu”, a drugi jer je slikao prostitutke kao device, a svoje dečake-uličare koji se zagonetno smeškaju i šepure prikazivao suviše erotično. Sve to doprinosilo je ostavljanju šokantnog utiska “nečuvenog kempa”.

Pošto kemp stvaralaštvo predstavlja jednu vrstu kreativnog prestupništva, parodije, subverzije i antiakademizma, lakše je pronaći ličnosti koje bi mogle stati u pojmovni okvir tog stvaralaštva nego mu pripisati neku sasvim jasnu i preciznu definiciju. Uzaludnost definisanja kempa najslikovitije je opisana u rečenici u kojoj se kaže da je pokušavati definisati kemp isto što i probati da sediš u uglu kružne sobe. Zbog toga ću pokušati da odredbe kempa, koje Kor prezentuje u formi duhovitih aforizama, smestim u okvir određenog teorijskog diskursa.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price