Deda Avram, diplomata

Pričalo se o njemu kao (potencijalnom) diplomati i čoveku koji je možda mogao da preuzme i neku od najvažnijih političkih funkcija u zemlji. A taj deo njegove biografije nepravedno je zapostavljen