Usamljenost

Zašto ne treba da bežite od usamljenosti

U to da usamljenost jeste „bad guy” nema nikakve sumnje, bitno je ne demonizovati je jer nam određen stepen nje tokom života pripada, baš kao i činjenica da se život neumitno sastoji od patnje, tuge, padova, neuspeha, stresa