Pepman kao Chapman

Kad Guardiola sedne na piće sa svim svojim taktičkim klonovima u glavi, nastane papazjanija koja često i njega samog zbuni. Šta je ovo poslednje što je smislio? Ili pažljivo prepisao…