Saša Ibrulj

Saša Ibrulj je novinar iz Mostara sa prebivalištem u Švedskoj i saradnik Velikih priča. Pogledajte još +

Povremeno piše za Guardian, ESPN, Football World, Josemar…

Jedan minut i osamnaest sekundi

City je uradio ono što smo znali da će na kraju uraditi, a Fudbal ponedjeljkom postavio je, po svom običaju, dosta pitanja na koja ne dajemo odgovore. Nije to naš posao