Inflacija, zaduživanje, štampanje novca: Druga strana osamdesetih u Jugoslaviji

U 1970-im, postojala su značajna slobodna finansijska sredstva zemalja proizvođača nafte, pa su ona, preko banaka u razvijenim zemljama, plasirana u Južnu Ameriku, i druge zemlje u razvoju, uključujući i Jugoslaviju. Početkom 1980-ih trend priliva kapitala u manje razvijene zemlje se naglo zaustavio i izazvao krizu platnog bilansa i spoljnog duga u njima. Pa i u Jugoslaviji...