Spasilac i žrtva

Da li si spasilac ili žrtva?

Jednoga dana, naučićete da se može živeti i drugačije, a ne samo u dihotomiji toga dana, moći ćete da osetite da vredite, i moći ćete da prihvatite tuđu brigu, ljubav i pažnju