Generacija Z
Psihologija

Zašto nikad nećete razumeti generaciju Z, ni njihove probleme?

Stariji koji lako upadnu u zamku da kritikuju mlade treba da priznaju da osnivanje porodice nije siguran znak postignute zrelosti, i da bi i oni da su imali mogućnost da biraju u tridesetim možda napravili drugačije izbore

Generacija Z Život se toliko se promenio u prethodnih nešto više od pola veka, da su izazovi sa kojima se suočavaju mladi koji odrastaju, kvalitativno drukčiji od izazova sa kojima su se suočavali njihovi roditelji / Ilustracije Velike priče
apr 23 2023, 05:30

Podeli

U savremeno tehnološko doba sasvim sigurno odrastanje je teže nego ranije. Faza odrastanja je toliko produžena da neki psiholozi govore o novoj razvojnoj fazi koja se umetnula u period između adolescencije i mladog odraslog doba, a koju je američki psiholog Jeffrey Arnett nazvao “odraslost u nastajanju”. Ova faza je obojena velikim previranjima, istraživanjima i nestabilnostima, koja bi trebalo da vode ka pronalaženju zadovoljavajuće karijere, partnera, i uspostavljanju finansijske nezavisnosti sa završetkom ove faze.

Pre samo pola veka generacije rođene 60-ih godina, tzv. bebi-bumeri, a naročito njihovi roditelji, svoje školovanje su okončavali sa završetkom srednje škole, ako su uopšte do nje i uspeli da stignu, nakon čega su ili stupali ili težili da stupe u brak i oforme porodicu. Zanimljiv je podatak da je tada prosečan broj godina za ulazak u brak bio dvadeset i jedna godina za žene i dvadeset i tri godine za muškarce, dok danas žene najčešće stupaju u brak sa dvadeset i sedam godina a muškarci sa trideset, sa tendencijom da će ovi brojevi u budućnosti još rasti. Život se toliko se promenio u prethodnih nešto više od pola veka, da su izazovi sa kojima se suočavaju mladi koji odrastaju, kvalitativno drukčiji od izazova sa kojima su se suočavali njihovi roditelji. Neretko su bebi-bumeri kritički nastrojeni prema milenijalcima koji su rođeni 80-ih i 90-ih godina i generaciji Z koja je rođena sredinom 90-ih i početkom 2000-ih, kada prave poređenja tipa “u njihovim godinama ja sam već imala decu, a oni kod roditelja žive kao u hotelu”.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.

Velike price