Kontrola
Kako da izgradite dobar život Psihologija

Koliko kontrole imate nad svojim životom?

Težnja za apsolutnom kontrolom je usamljen i iscrpljujući posao. Ako dozvolimo sebi fleksibilnost i spontanost, veće su šanse za razvoj i radost

Kontrola Jedan od najpoznatijih načina kako se kontrola manifestuje jeste rutina / Ilustracija Freepik
jan 30 2024, 05:00

Podeli

Osećaj kontrole javlja se usled uverenja da imamo uticaj na događaje u sopstvenom životu i podrazumeva jedan od stubova temeljaca mentalnog zdravlja. Istraživanja pokazuju da osećaj kontrole doprinosi većem osećanju samoefikasnosti, odnosno svesti o tome da imamo veštine potrebne da brinemo o sebi, da se snađemo u izazovnim situacijama, da se razvijamo i napredujemo. Potreba za osećajem kontrole je biološka potreba, jer nam je evolucijski omogućila da razvijemo adaptibilna ponašanja u odnosu na sredinu, da je menjamo i posledično, da preživimo. Ona se odnosi na reakcije i ponašanja u spoljnom svetu, ali i na upravljanje emocijama, i manifestuje se putem izbora i odluka kojima usmeravamo tok života. Prilično korisna stvar, može se reći, kad bi zaista samo od nas zavisila i kad ponekad, paradoksalno, ne bi preuzela kontrolu nad našim životom.

Individualistički pristupi u psihologiji posmatraju pojedinca kao racionalno biće koje je kao takvo jedino zaslužno i odgovorno za sopstveni život i blagostanje. To ima lepu osnovu u humanističkoj i kognitivno-bihevioralnoj teoriji, i svi mi pomagači smo im zahvalni jer su postavile temelj za naše profesije, ali mora se priznati da su s vremenom postale prilično ograničavajuće. Ovakav pristup sagledava samo jedan aspekt problema i zanemaruje dve veoma važne karakteristike ljudskog funkcionisanja. Prvo, da ljudi ne žive izolovano, već u sistemima koje karakteriše međuzavisnost, i drugo, da su ljudi mnogo više skloni iracionalnosti nego što humanizam nalaže da verujemo, posebno kada su pod velikim stresom.

Poštovani, da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate ili probajte besplatno mesec dana.

Velike price