Krivica

Zašto u partneru tražite krivca?

Etiketiranje bez dalje analize sopstvenih obrazaca i promene percepcije sebe i potreba dovešće do novih loših izbora. Partneri će se zvati drugačije, ali se zapravo radi o sličnim osobama

WHO

Šta ako izađemo iz SZO?

Najgore bi bilo kada zapreti opasnost od kakve pandemije. Postali bismo izopštena zemlja parija. Oko nas bi bio obrazovan sanitarni kordon, kakav je Marija Terezija držala prema Otomanskom carstvu