Rehabilitacija “muzikanata”

Glasine da će "muzikanti" da idu u Rosgvardiju potvrđene su i sada su oni svrstani u tri jurišna odreda od kojih svaki po formaciji treba da ima oko 2.200 ljudi, po ruskoj organizacijskoj strukturi to bi bio puk