Crnogorska policijska drama u milion činova

Akteri nisu ni Mors ni Pemblton ni Luter ni Kol. Nije čak ni Džejk Peralta. Akteri naše policijske drame su političari koji iz godine u godinu, iz vlade u vladu, umiju da se isključivo bave kadriranjima u Upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost