Superheroji

Za(š)to su nam toliko potrebni heroji

Oni su iskra koja upali našu unutrašnju vatru i baci svetlo na našu davnu zaboravljenu hrabrost, plemenitost, požrtvovanost i druge vredne i važne osobine. Pomažu nam da probudimo heroje u sebi kako bismo, makar na momenat, osetili da možemo sve, sa nadom da će nešto od tih efekata biti trajno i da ćemo zbog toga biti malo bolji ljudi