Još matura, pa Njemačka

Dugogodišnjom makjavelističkom politikom vlast je uspjela rascjepkati i međusobno posvađati sindikate, tako da su vođe ovih "reprezentativnih" raspamećeni od veselja i zahvalnosti za taj sitniš iz nikad punijeg državnog budžeta