Brak

Brak je timska igra za više od dve osobe

Ulaskom u brak mi dobijamo nove uloge supružnika ili partnera na koje treba da se naviknemo i da se u njima ostvarimo, a ako se tu dodaju i roditeljske uloge i njihovo menjanje kroz vreme i različite životne faze i cikluse, onda situacija tek postaje kompleksna