Sve veći uticaj milicija u Iraku

Organizacija Hašd El-Šaabi okuplja više redova milicija i zauzima dominantan položaj na iračkoj političkoj sceni. Osnovana po modelu Iranske revolucionarne garde za borbu protiv Organizacije Islamske države (OID), ova paravojna koalicija daje sebi za pravo da vladu dovodi u red, dok njene frakcije učestvuju na izborima