Oluja koja je vikala “vuk”

Upozorenja su, kao u onoj o dečaku koji je vikao "vuk", ovog puta bila tačna, samo što nas više nije bilo briga. Ovog puta je bilo ozbiljno, ali zar to isto nisu govorili svakog dana u prethodnih pet-šest leta?